Prawnik Rybnik

Doradztwo Prawne Jakub Pokoj

Usługi doradztwa prawnego. Świadczę usługi na terenie Rybnika, Pszowa, Radlina, Rydułtów

Obszary praktyki

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę pomoc prawną dla osób prywatnych oraz przedsiębiorców.

Prawo ubezpieczeń

Szkody majątkowe, osobowe, komunikacyjne; odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Prawo cywilne

Umowy, opinie, analizy, stała obsługa, bieżące doradztwo.

Prawo gospodarcze i handlowe

Umowy, rozpoczynanie działalności gospodarczej, rejestracja podmiotów w KRS.
i

Prawo administracyjne

Pisma w postępowaniu administracyjnym, reprezentacja w postępowaniu administracyjnym.

Prawo konsumenckie

Roszczenia z gwarancji i rękojmi, regulaminy sklepów internetowych, reklamacje i odwołania.

Usługi

Świadczoną pomoc prawną kieruję zarówno do konsumentów, jak do przedsiębiorców. Cena jest każdorazowo uzgadniana z Klientem, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy.

Współpraca

W indywidualnych sprawach Klientów świadczę usługi w oparciu o umowę dotyczącą danej sprawy lub na podstawie porozumienia o stałej współpracy.

Mobilność

Jestem osobą mobilną – mogę świadczyć pomoc prawną oraz prowadzić szkolenia w miejscu uzgodnionym z Klientem.

Elastyczne płatności

Oferuję świadczenie usług w następujących systemach rozliczeń: wynagrodzenie godzinowe, wynagrodzenie ryczałtowe lub wynagrodzenie uwzględniające premię za pomyślny wynik sprawy („success fee”).

Prawo ubezpieczeń
 1. Reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami w ramach ubezpieczeniowego postępowania likwidacyjnego.
 2. Dochodzenie odszkodowania za szkodę majątkową (wypadek komunikacyjny, zalanie, kradzież, pożar itp.).
 3. Dochodzenie zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (wypadek samochodowy, złamiania, urazy itp.).
 4. Przygotowywanie odwołań od decyzji ubezpieczycieli.
 5. Przygotowywanie skarg do Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń.
Prawo cywilne
 1. Przygotowywanie opinii i analiz prawnych.
 2. Sporządzanie pism.
 3. Opiniowanie i przygotowywanie umów.
 4. Pomoc w egzekwowaniu należności wynikających z umów.
Prawo gospodarcze i handlowe
 1. Przygotowywanie opinii prawnych, w tym doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności.
 2. Sporządzanie pism, umów, monitów, wezwań do zapłaty.
 3. Przygotowywanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego (spółki, fundacje, stowarzyszenia).
 4. Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, w tym pomoc w pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie działalności.
 5. Stała obsługa przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń.
Prawo administracyjne
 1. Doradztwo z zakresu prawa administracyjnego.
 2. Sporządzanie pism, odwołań, zażaleń.
 3. Reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym.
Prawo konsumenckie
 1. Doradztwo z zakresu prawa konsumenckiego – zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców.
 2. Sporządzanie reklamacji i odwołań oraz reprezentacja wobec instytucji ochrony konsumentów.
 3. Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych.

Szkolenia

W ramach świadczonej pomocy prawnej proponuję szkolenia w wybranych obszarach praktyki. Proponowane szkolenia poświęcone są następującym zagadnieniom:

Ubezpieczeniowe postępowanie likwidacyjne

Aspekty praktyczne

Rozpoczynanie działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, fundusze na rozpoczęcie działalności, formalności związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Umowy w obrocie gospodarczym

Przygotowywanie i sporządzanie umów dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa

Postępowanie administracyjne

Wybrane aspekty, dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorcy

Prowadzenie sklepów internetowych i innych form sprzedaży wysyłkowej, postępowania reklamacyjne

O mnie

Jakub Pokoj – ur. 14 listopada 1991 roku w Rybniku. Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo stacjonarne magisterskie, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ (studia stacjonarne).

R

Działalność naukowa

Autor kilku publikacji prawniczych, uczestnik kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.
R

Osiągnięcia

Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2014/2015.
R

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich w Krakowie i Katowicach, a także udzielając porad prawnych osobom ubogim i potrzebującym w ramach poradni prawnej przy jednej z krakowskich fundacji. Obecnie wspólnik w AVENTUM Kancelarii Prawnej Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

Kontakt

Na wszelkie wiadomości odpowiem tak szybko, jak tylko zdołam. Spotkanie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną lub mailową.

l
NIP: 642 319 27 02
REGON: 363153679
j.pokoj@jakub-pokoj.pl
AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6
40-078 Katowice
l

NIP: 642 321 50 30
KRS: 0000886626

biuro@aventum-kancelaria.pl

+48 882 878 691